Categories
本會活動

中學生天文計劃 2019

中大天文將會舉辦以「時空穿梭」為主題嘅「中學生天文計劃2019」,帶大家喺三日兩夜嘅宿營入面,體驗中大獨有嘅文化🛤,感受天文嘅迷人之處☄~

Categories
本會活動

中學生天文計劃 2018

從香港中文大學走進古希臘的星座神話之中,一同體驗中大文化及古希臘人的幻想世界。