Categories
本會活動

中學生天文計劃2021

「北斗七星明,南原數肩並」🌌🌌 2021年,中學生天文計劃返嚟喇🤩🤩 以往每年,中大天文都會舉辦中學生天文計劃 […]

Categories
本會活動

血月來襲

聽日就係🈷️全蝕喇,而且仲有全年最大嘅滿月,比平時嘅直徑大成7%🌕🌕我哋聽日18:30會喺大埔海濱公園度嚟個快 […]